Friday, October 5, 2007

ಪ್ರೀತಿ - ಮೌನ

"ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಹರಿಯೋ ನದಿ ಹಾಗೆ ಕಣೊ. ನದಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಬಂದರೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತನ್ನ ಒಡಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊನ್ಡು ಮತ್ತದೆ ನಿರ್ವಿಕಾರ ಭಾವದಿಂದ ಕಡಲನ್ನು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಕಣೊ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೊವಾದ್ರೂ ನಾನು ಒಂದು ಸಲವೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ತೊಡಕುಗಳು ಬಂದರೂ ಎದುರಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೀನಿ" .

ಹೀಗನ್ದವಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಅವನ ಮುಖವನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿದಳು.

ಅವಳಂದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಳಿ ನಗೆ ಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾ ಅವಳನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವನು. ಅವಳಿಗೆ ಅವಮಾನವಾದಂತಾಯಿತು.

"
ಮಾತಿಗೆ ಮೂರು ಅರ್ಥವಾದರೆ ಮೌನಕ್ಕೆ ನೂರು ಅರ್ಥವಂತೆ. ಮಾತಿನ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವುದೇ ನನಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೌನದ ನೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೇಧಿಸಬೇಕಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದು? ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾಕು ಇನ್ನು. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮೌನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೆಂಬುದು ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ನೀನಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನಿವೇದಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನದಿ ಬತ್ತಿ ಬರಡಾಗುವುದನ್ನು ನಿಂತು ಇನ್ನೂ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗದು. ನಾನಿನ್ನು ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ" ಗಂಟಲುಬ್ಬಿ ಬಂದರೂ ಇವಿಷ್ಟೂ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿದವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೊರಡಲಣಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿದರೆ ಅವನದು ಮತ್ತದೆ ಮೌನ.

ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟವಳು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಹಿಡಿದಂತಾದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಿನ್ತಳು.

ಅವಳ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅವನು ಅವಳ ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ಚಾಚಿದ. ಅವಳು ತಲೆಯೆತ್ತಿ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಳು. ಇಡೀ ಆಕಾಶವೇ ಅವಳ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅವನು ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವನೇನೋ ಅನ್ದುಕೊನ್ಡಳು. ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಅವನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸಿದಳು. ಆಕಾಶದ ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಿಯಿದೆಯೆ?? ಅಬ್ಬಾ !! ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ಆಕಾಶ ದಷ್ಟು!! ಶುಭ್ರ ನೀಲಿ ಆಗಸ ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ. ನಿಷ್ಕಳಂಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾದ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮನಕ್ಕೆ ಮುದ ನೀಡುವ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ. ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ಸೂರ್ಯನಿರುವುದೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ!! ಪ್ರೀತಿಯ ಚುಕ್ಕಿ ಚಂದ್ರಮರಿರುವುದೂ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲವೇ??. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳ ಮಿಲನ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಅವನ ಮನಸಿಗೆ ಸೇತು ಬಂಧವೇ? ಇದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೇನು? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬತ್ತಿ ಹೋದ ನದಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಲು ಮಳೆ ಹನಿಸುವ ಮೋಡವೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ತಾನೆ ಇರುವುದು.

ಮೌನದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಅವಳಿಗಾಗ ಆಗಿತ್ತು.

ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿದಳು. ಅವಳ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಮಂದಹಾಸವಿತ್ತು. ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೂ ಮೆಲುವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದವು. ಅವನ ಉಸಿರಿನ ಧ್ವನಿಯೊಂದೇ ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ತಿರುಗಿ ತಾನೂ ಕಂಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿದಳು. ಹನಿಗಳೆರಡು ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಂಡಂತೆ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾರಿದವು.

5 comments:

ರಂಜನಾ ಹೆಗ್ಡೆ said...

incomplete ಆನಿಸ್ತು.ಇನ್ನು ಬರಿಯಕಾಗಿತ್ತು.

ಶ್ಯಾಮಾ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು.

ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಲಾರದ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಎಂತ ಪ್ರೇಮ. ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿನೇ ಇಲ್ಲೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು.
ಸುಮ್ನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡತಾ ಇದ್ದಾ ಅವ.

Jagali bhaagavata said...

ಹಾಕ್ಕೊನ್ಡು
ಹೀಗನ್ದವಳು
ನಿನ್ತಳು
ಅನ್ದುಕೊನ್ಡಳು
ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ
ಬೇಧಿಸಬೇಕಂದರೆ OR ಭೇದಿಸಬೇಕೆಂದರೆ?

ಮತ್ತೆ, ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಭಂಗಿಯನ್ನ Titanic-ನಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಯಾ?

ಶ್ಯಾಮಾ said...

@ Ranju

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೆ...... ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ಇತ್ತೊ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ಟಿಲ್ಲೆ ನಿಜ... ಅವನು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ಟಿಲ್ಲೆ..ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋದೂ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲೆ.. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದು ಅಂತ ಯಾವಾಗಲು ಅವಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ... ಅದನ್ನು ಸಹ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅವಳು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು.......

@Jagali Bhagavata
ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಭಂಗಿಯನ್ನ Titanic-ನಿಂದ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ...ಅದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮೂಡಿದ ಭಾವನೆ ...Titanic ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಂಗೆ ನೋಡಿದ ನೆನಪು

ಶಾಂತಲಾ ಭಂಡಿ (ಸನ್ನಿಧಿ) said...

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಭಾವನೆ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಒಬ್ರೇ.
ಕಥೆ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೂ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ತೆಂಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮುಗಿಸಿದ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು.
i have a question!(personal, sorry)
Are you Suma and Sudhir's cousin sister?

ಶ್ಯಾಮಾ said...

@ ಶಾಂತಲಾ

ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ಕಥೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ..

and the answer for your question is yes :)
how do u know them? :)